Kimler L1 Şirket içi Transfer Vizesi Kapsamına Girebilir?

L1 Şirket içi Transfer vizesi almak için hem başvuru sahibi işveren şirket hem de çalışanlar açısından bir takım kriterlerin karşılanması gerekmektedir.

İşveren Açısından

  • ABD’deki işveren şirketin ülke dışındaki bir firmayla nitelikli bir ilişkisi olmalıdır. Burada nitelikli ilişkiyle kastedilen iki firma arasındaki ortak aidiyetler ve denetim mekanizmalarıdır. Ana şirket olmak, bağlı kuruluş, şube veya iştirak olmak gibi durumlar nitelikli ilişki örnekleri olarak verilebilir.
  • İşverenin, Alınacak L1 vizesinin sağlayacağı ikamet süresi boyunca ABD’de veya doğrudan (yahut nitelikli bir organizasyon vasıtasıyla) dolaylı olarak en az bir yabancı ülkede iş yapıyor ya da yapacak olması gerekmektedir. Burada iş yapıyor olmak ile kastedilen ilgili nitelikli kuruluşun düzenli, sistemli ve sürekli bir şekilde mal ve/veya hizmet sunumu ile iştigal ediyor olmasıdır. Yoksa L1 niteliklerini taşıyan bir firmanın Amerika’da ve Amerika dışında sadece fiziksel olarak mevcut olması iş yapıyor olma kapsamına girmeyecektir.

Çalışan Açısından

   L1A Vizesi  İçin

  • Genel olarak L1 şartlarını taşıyan şirketin yabancı ülkedeki bağlı kuruluşunda en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olma şartı vardır. Ancak bu 1 yıllık çalışma,ilgili çalışanın ABD’ye kabul edilişinin hemen öncesindeki son 3 yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.
  • Aynı işverene ait bağlı bir şube ya da nitelikli ilişki kriterini haiz kuruluşların birinde üst yönetici veya yönetici yetki ve pozisyonunda çalışmak üzere Amerika’ya gelme gayesi olmalıdır.

  L1B Vizesi İçin

  • Yine L1 şartlarını taşıyan şirketin yabancı ülkedeki bağlı kuruluşunda en az 1 yıl sürekli olarak çalışmış olma şartı vardır. Ancak bu 1 yıllık çalışma ilgili çalışanın ABD’ye kabul edilişinin hemen öncesindeki son 3 yıl içerisinde gerçekleşmiş olmalıdır.
  • Aynı işverene ait bağlı bir şube ya da nitelikli ilişki kriterini haiz kuruluşların birinde uzmanlık bilgisi gerektiren bir pozisyon ve unvanda çalışmak üzere Amerika’ya gelme gayesi olmalıdır.