Follow Us:

Amerikan Vizeniz

Home E2 Vizesi

E2 Vizesi

E-2 yatırımcı vizesi ABD`ye gelen yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla veya yatırım yapmaya karar verdikleri zaman; yeterli sermayeye sahiplerse verilir. Vizeyi alabilmek için ABD ile yatırımcının ülkesi arasında karşılıklı bir yatırım anlaşması bulunmalıdır ve yatırımcı o ülkenin vatandaşı olmalıdır. ABD şirketinin en az yüzde 50’si yatırımcının ülkesinin vatandaşlarının mülkiyeti altında bulunmalıdır. E-2 vizesi için başvuran kişinin yatırımcı şirketin sahibi, ortağı, müdürü, yöneticisi veya önemli pozisyonda çalışan bir elemanı olması gerekmektedir. Ortak yatırımcı şirketlerin çalışanları da E-2 vizesi alabilirler. Vizeyi alabilmek için gerekli olan yatırım aktif, yeterli ve marjinal olmayan bir yatırım olmalıdır.

E-2 vizesi alabilmek için belirlenmiş bir yatırım alt sınırı yoktur; yatırımın yeterliliği bir oran testi ile belirlenir. Oran testi, yatırım yapılan para miktarı ile yatırım yapılan işin değerinin karşılaştırılması ile yapılır. Yatırımcı sadece ABD’de oturma izni alabilmek için marjinal bir teşebbüse yatırım yapmamalıdır. Teşebbüsün marjinalliğine teşebbüsün ekonomik etkisine ve yarattığı iş imkanlarına bakılarak karar verilir.

Yatırımcıda Aranan Özellikler

E2 sınıflandırmasından yararlanmak için yatırımcı:

  • ABD’nin ticari anlaşma yaptığı ülkenin vatandaşı olmalı
  • ABD’de iyi niyetli bir yatırım yapmış veya önemli miktarda sermayeyle aktif olarak yapıyor olmalı
    • Yatırım  yatırımcının fon veya diğer mallarını ticari anlamda risk gözeterek, kar elde etmek amacıyla yaptığı şeydir.
    • Önemli miktarda yatırım : a. Halihazırda kurulmuş olan bir işletmeyi satın almak veya yenisini kurmak; b. İşletmenin başarılı şekilde çalışabilmesine yetecek miktarda mali taahhüt; c. Yatırımcının işletmeyi başarıyla geliştirmesi ve yönetebilmesi için önemli miktarda destek.
    • İyi niyetli yatırım  kar için hizmet veya mal üreten işletmenin gerçek, aktif ve faal bir yapıda olması  İş faaliyetinin yapılması için gerekli olan yargı yetkisine sahip olunmalıdır.
  • BABD’ye sadece yatırımı yönetmek ve geliştirmek için girmek istemek.  Bu, işletmenin ya da kurumsal malın en az %50’sine ortaklık sahibi olarak veya yönetici pozisyonu ile sağlanır.

E-2 Amerika yatırımcı vizesi Amerika’ya gelen yeterli sermayeye sahip yatırımcılara, yatırım yaptıkları teşebbüsü geliştirmeleri ve yönetmeleri amacıyla ya da yatırım yapmaya karar verdikleri durumlarda verilir. Bu vize başvurusunun başarılı olabilmesi için yatırımın aktif, yeterli ve marjinal olmayan bir yatırım olması zorunludur. Bu vize türünde her ne kadar yatırım için bir alt limit yoksa da başvurunun başarılı olması için $100,000 ve üstü bir miktarın ayrılması önerilmektedir.